Ποιες υποχρεώσεις έχετε ως διαχειριστής ενός ακινήτου που προσφέρεται για ενοικίαση μέσω Airbnb ή Booking

Ποιες υποχρεώσεις έχετε ως διαχειριστής ενός ακινήτου που προσφέρεται για ενοικίαση μέσω Airbnb ή BookingΦωτογραφία του Jacky Chiu στο Unsplash

Είναι πολύ σημαντικό για κάθε ιδιοκτήτη που επιθυμεί τη βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου του μέσω ψηφιακών πλατφορμών, να γνωρίζει την ακριβή έννοια των όρων που περιλαμβάνονται στο νόμο 4446/2016 (άρθρο 111), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4472/2017.

Ποιες προϋποθέσεις θέτει ο νόμος για αυτές τις μισθώσεις, και κυρίως ποιος είναι ο ρόλος και οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη ως διαχειριστής του ακινήτου;

Διαβάστε ακόμα Τι ισχύει για τη φορολογία για εισοδήμα που προέρχεται μέσω Booking και Airbnb

Έννοιες του νόμου

Ως ακίνητο θεωρείται το διαμέρισμα, η μονοκατοικία, τα δωμάτια εντός των διαμερισμάτων ή των μονοκατοικιών, ή οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος με δομική και λειτουργική αυτοτέλεια.

Ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ακινήτου που συνάπτεται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του έτους.

Ως ψηφιακές πλατφόρμες ορίζονται οι ηλεκτρονικές διμερείς ή πολυμερείς αγορές, όπου δύο ή περισσότερες ομάδες χρηστών επικοινωνούν μέσω διαδικτύου με τη μεσολάβηση του διαχειριστή της πλατφόρμας προκειμένου να διευκολυνθεί μια συναλλαγή μεταξύ τους.

Ως οικονομία διαμοιρασμού ορίζεται κάθε μοντέλο, όπου οι ψηφιακές πλατφόρμες δημιουργούν μια ανοικτή αγορά για την προσωρινή χρήση αγαθών ή υπηρεσιών που συχνά παρέχουν οι ιδιώτες.

Ως διαχειριστής ακινήτου ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει τη διαδικασία ανάρτησης ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες με σκοπό την βραχυχρόνια μίσθωση και γενικά μεριμνά γι αυτήν. Διαχειριστής του ακινήτου δύναται να είναι είτε ο κύριος, είτε ο νομέας, είτε ο επικαρπωτής, είτε ο υπεκμισθωτής του ακινήτου είτε τρίτο πρόσωπο.

Ο ρόλος του διαχειριστή και οι υποχρεώσεις του

Ο ρόλος του διαχειριστή είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών δεδομένου ότι πρέπει να τηρηθούν όλες οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος υπό την απειλή αυτοτελών διοικητικών προστίμων ύψους μέχρι 5.000 ευρώ, το οποίο μπορεί να διπλασιαστεί σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ή να τετραπλασιαστεί σε κάθε επόμενη παράβαση.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του διαχειριστή

  1. Ο διαχειριστής ακινήτου πρέπει να εγγραφεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» που τηρείται στην ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων).
  2. Ο αριθμός εγγραφής συνοδεύει υποχρεωτικά την ανάρτηση του ακινήτου σε εμφανές σημείο τόσο στις ψηφιακές πλατφόρμες όσο και σε κάθε μέσο προβολής.
  3. Αν ο διαχειριστής ακινήτου διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ) δεν υποχρεούται να εγγραφεί Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, έχει όμως την υποχρέωση να αναγράφει σε εμφανές σημείο το ΕΣΛ
  4. Αν ο διαχειριστής ακινήτου δε διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ), υποχρεούται στην υποβολή Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα δημιουργηθεί από την ΑΑΔΕ και δεν υποβάλλει Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.
  5. Αν όμως ο κύριος ή ο επικαρπωτής, ή ο νομέας ή ο υπεκμισθωτής ακινήτου, αναθέσει την διαχείριση του ακινήτου σε τρίτο πρόσωπο, έχει υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, στην οποία θα καταχωρήσει τα στοιχεία του διαχειριστή του ακινήτου. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης αυτής, θεωρείται ο ίδιος διαχειριστής του ακινήτου. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν πολλοί συνιδιοκτήτες σε ένα ακίνητο και όταν διαχειριστής ορίζεται ένας εξ αυτών, οι υπόλοιποι απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής της ανωτέρω δήλωσης.
  6. Δεν επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο (2) ακινήτων ανά ΑΦΜ (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου) δικαιούχου εισοδήματος.
  7. Η μίσθωση κάθε ακινήτου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Για τα νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων κατοίκων (10.000) η μίσθωση κάθε ακινήτου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.
  8. Αν το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, μπορεί να γίνει υπέρβαση των ανωτέρω χρονικών περιορισμών.
  9. Τέλος είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι διαχειριστές ακινήτων, ότι η καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής πραγματοποιείται ανά εκμισθούμενο ακίνητο.

Το άρθρο αυτό γράφτηκε από τη νομικό Άνυ Δημητρίου. Για οποιοδήποτε θέμα που μπορεί να ανακύψει σχετικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων μπορείτε να απευθυνθείτε στο δικηγορικό της γραφείο στη Θεσσαλονίκη, οδός Φράγκων 19, Τηλέφωνα: 697 750 0083 και 231 0550 221.

Λίγα λόγια για εμάς

Στην Homecheck υποστηρίζουμε ιδιοκτήτες που θέλουν να νοικιάσουν το ακίνητό τους βραχυχρόνια με υπηρεσίες καθαριότητας, ελέγχου και υποδοχής και σύντομα θα ξεκινήσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας.

Γραφτείτε τώρα στο ενημερωτικό μας δελτίο για να μάθετε πότε αρχίζει η προσφορά των υπηρεσιών μας κερδίζοντας ταυτόχρονα 10 € έκπτωση στην πρώτη παραγγελία σας.

*Με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει τη δήλωσή μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας και ότι συμφωνείτε με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Κατηγορία: Βραχυχρόνια μίσθωση
Ετικέτες: , ,
Μοιραστείτε το άρθρο: