Στοιχεία εκδότη

Όλες οι υπηρεσίες στον ιστότοπο homecheck.gr παρέχονται από:

Homecheck
Reutenhofstr. 46
71570 Oppenweiler
Γερμανία

Εκπροσωπείται από: Georgios Kousagiannidis, Reutenhofstr. 46, 71570 Oppenweiler, Γερμανία

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλέφωνο: +49-15227817560
E-Mail: g.kousagiannidis@homecheck.gr
Website: www.homecheck.gr

Αριθμός φορολογικού μητρώου
Αριθμός φορολογικού μητρώου σύμφωνα με το νόμο UStG, παράγραφος 27a: DE 318 257 404

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο σύμφωνα με την παραγράφο 55.2 του νόμου RStV:
Georgios Kousagiannidis
Reutenhofstr. 46
71570 Oppenweiler
Γερμανία

Πηγές για τις εικόνες και τα γραφικά που χρησιμοποιούνται:

Οι παραπάνω πληροφορίες δημοσιεύονται σύμφωνα με το νόμο TMG παράγραφος 5 της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.