Αποποίηση ευθυνών

Ευθύνη περιεχομένου

Αν και το περιεχόμενο των σελίδων μας δημιουργήθηκε με μεγάλη προσοχή, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα του περιεχομένου.

Ως πάροχος υπηρεσιών είμαστε υπεύθυνοι σύμφωνα με το νόμο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας TMG (παράγραφος 7.1). Ωστόσο, σύμφωνα με τους παραγράφους 8 έως 10 TMG, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε μεταβιβαζόμενες ή αποθηκευμένες πληροφορίες τρίτων ή να διευρύνουμε περιστάσεις που υποδηλώνουν παράνομη δραστηριότητα. Οι υποχρεώσεις κατάργησης ή παρεμπόδισης της χρήσης πληροφοριών βάσει του γενικού νόμου παραμένουν ανεπηρέαστες. Εντούτοις, η ευθύνη για το θέμα αυτό είναι δυνατή μόνο από την ημερομηνία της γνώσης μιας συγκεκριμένης παράβασης. Με την κοινοποίηση των συγκεκριμένων παραβιάσεων, καταργούμε αμέσως αυτό το περιεχόμενο.

Ευθύνη για συνδέσμους

Η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων με το περιεχόμενο των οποίων δεν έχουμε καμία επιρροή. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για αυτά τα εξωτερικά περιεχόμενα. Ο αντίστοιχος πάροχος ή χειριστής των σελίδων είναι πάντα υπεύθυνος για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων.

Οι συνδεδεμένες σελίδες ελέγχθηκαν για πιθανές νομικές παραβάσεις κατά τη σύνδεση και παράνομο περιεχόμενο δεν ήταν αναγνωρίσιμο. Ωστόσο, ένας μόνιμος έλεγχος περιεχομένου των συνδεδεμένων σελίδων δεν είναι εφικτός χωρίς συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία για μία παράβαση. Με την κοινοποίηση παραβιάσεων, καταργούμε αμέσως αυτούς τους συνδέσμους.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου δημιουργείτε από τους διαχειριστές του και υπόκειται στη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η αναπαραγωγή, επεξεργασία, διανομή και οποιαδήποτε εκμετάλλευση εκτός των ορίων πνευματικής ιδιοκτησίας, απαιτεί τη γραπτή συγκατάθεση του αντίστοιχου δημιουργού. Οι λήψεις και τα αντίγραφα αυτής της τοποθεσίας είναι μόνο για ιδιωτική, μη εμπορική χρήση.

Όσον αφορά περιεχόμενο που δε δημιουργήθηκε από τους διαχειριστές αυτού του ιστότοπου, λαμβάνουμε υπόψη τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο τρίτων αναγνωρίζεται ως τέτοιο. Στην περίπτωση που αναγνωρίσετε μια παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε. Με την κοινοποίηση μιας παραβίασης καταργούμε αμέσως αυτό το περιεχόμενο.

Η παραπάνω δήλωση αποποίησης ευθυνών διέπεται από το γερμανικό δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτό. Αρμόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει από αυτήν ορίζονται τα δικαστήρια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.